FANDOM


Pole karne na boisku do piłki nożnej wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 16,5 m (18 jardów) od wewnętrznej strony każdego słupka bramki. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 16,4592 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym. Linie (ok 12 cm) tworzące pole karne również stanowią jego powierzchnię.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m (12 jardów) od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi (3,66 m (4 jardy) od słupka) i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 (10 jardów), którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

Powierzchnię pola karnego (nie wliczając zmiennej szerokości linii) obliczymy w ten sposób:

$ 16,5*(2*16,5+7,32)=665,28[m^2] $

7,32 m - odległość pomiędzy słupkami bramkowymi

Specyfika pola karnego polega na tym, że w jego obrębie bramkarz drużyny broniącej może zagrywać piłkę ręką. Poza tym za przewinienie na napastniku karane rzutem wolnym bezpośrednim w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny.